Ιχνηλάτης ΠΣΤ με την αντι λειτουργία μπλοκαρίσματος σημάτων GSM

December 10, 2021

Ιχνηλάτης ΠΣΤ με την αντι λειτουργία μπλοκαρίσματος σημάτων GSM

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί εγκληματίες χρησιμοποιούν σήμερα jammers σημάτων GSM για να παρεμποδίσουν τα σήματα των επί του σκάφους ιχνηλατών ΠΣΤ, το οποίο καθιστά τους ιχνηλάτες ΠΣΤ ανίκανους να εργαστούν κανονικά, τα προϊόντα μας παρέχουν μια λειτουργία του ελέγχου των σημάτων παρέμβασης. Όταν ο εξοπλισμός μας ανιχνεύει τα σήματα παρέμβασης εδώ κοντά, θα δώσει έναν συναγερμό για να υπενθυμίσει στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική από πολλούς πελάτες.